De stem

De stem is eigenlijk een heel onbegrijpelijk instrument. Maar wel het meest persoonlijke en daarom zo bijzonder en bij iedereen uniek. Dat heeft te maken met de bouw van het strottenhoofd en de lengte van de stembanden, maar vooral ook met de ruimtes erboven. De keelholte, mondholte en neusholten. Dit kun je het beste vergelijken met de verschillen tussen een viool, een cello of een gitaar. Ze hebben verschillende lengtes van snaren maar ook verschillende klankkasten. Daarom klinken ze anders.

De stem

De stem is eigenlijk een heel onbegrijpelijk instrument. Maar wel het meest persoonlijke en daarom zo bijzonder en bij iedereen uniek. Dat heeft te maken met de bouw van het strottenhoofd en de lengte van de stembanden, maar vooral ook met de ruimtes erboven. De keelholte, mondholte en neusholten. Dit kun je het beste vergelijken met de verschillen tussen een viool, een cello of een gitaar. Ze hebben verschillende lengtes van snaren maar ook verschillende klankkasten. Daarom klinken ze anders.

Logopedische stemtherapie

Als logopedist, gespecialiseerd in de stem, werken we bij Studio Stemming, volgens verschillende methodes en
therapieën, aan verschillende stemproblematieken. Langdurige klachten als keelpijn, heesheid, spanning in de keel, frequent keelschrapen, een krakende of scherp klinkende stem, onduidelijk spreken of een zwakke stem zijn hier allemaal voorbeelden van. Het doel van de therapie is bevorderen van je stemkwaliteit, stemproductie en stemconditie. Bij stemgerelateerde complicaties na trauma of ingrepen kan men ook terecht bij studio stemming.

Om ons volledig te kunnen richten op het leveren van kwalitatieve zorg, werken we bij studio stemming zonder contracten met zorgverzekeringen. U ontvangt bij ons na elke sessie een factuur die rechtstreeks betaald dient te worden aan de betreffende logopedist. U kunt de factuur vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekering. Logopedie zit in het basispakket en wordt afhankelijk van uw polis voor gemiddeld 75% (bij een naturapolis) of 100% (bij een restitutiepolis) vergoed.

Stemtherapie

Als logopedist, gespecialiseerd in de stem, werken we volgens verschillende methodes en therapieën aan verschillende stemstoornissen. Langdurige klachten als keelpijn, heesheid, spanning in de keel, frequent keelschrapen, een krakende of scherp klinkende stem, onduidelijk spreken of een zwakke stem zijn hier allemaal voorbeelden van. Het doel van de therapie is bevorderen van je stemkwaliteit, stemproductie en stemconditie. Bij stemgerelateerde complicaties na trauma of ingrepen kan men ook terecht bij studio stemming.

 

 

 

Om ons volledig te kunnen richten op het leveren van kwalitatieve zorg, werken we bij studio stemming zonder contracten met zorgverzekeringen. U ontvangt bij ons na elke sessie een factuur die rechtstreeks betaald dient te worden aan de betreffende logopedist. U kunt de factuur vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekering. Logopedie zit in het basispakket en wordt afhankelijk van uw polis voor gemiddeld 75% (bij een naturapolis) of 100% (bij een restitutiepolis) vergoed

Stemcoaching

Na een online kennismaking volgt een intakegesprek en stemmeting, daarna starten we samen met het maken van een plan. We brengen je stemgebruik en stembereik in kaart waardoor we duidelijke doelen kunnen stellen. Binnen behandelingen werken we preventief aan je houding, adem en stemgebruik om stemstoornissen te voorkomen en het gebruik van je stem, binnen alle aspecten te optimaliseren. Binnen behandelingen, nemen we ook een stukje leefstijl mee.

Deze technieken kunnen worden ingezet op gebied van spreken en zingen. Je bent zelf regiehouder over dit traject en bepaalt dus ook zelf hoelang je dit wilt blijven doen.

Liever een cursus als eyeopener voor het hele bedrijf? Dan is dit natuurlijk ook mogelijk! Studio Stemming komt namelijk op locatie. 

Wil jij samen investeren in jouw stem? En ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op. Stemcoaching bij jou op locatie is ook mogelijk! Ook mogelijk als EHBH. Eerste hulp bij heesheid.

Bubbelmethode

Met een speciale flexibele slang blaas je bubbels in een flesje water. Bij het blazen maak je geluid en doe
je stemoefeningen. Door de weerstand die het bubbelen in het water veroorzaakt, leren de stembanden
met een betere ademdruk en ademstroom geluid te produceren.
Buiten de bubbelmethode maken we ook gebruik van andere technieken, zoals vibratie technieken,
cupping, vernevelen, stem-massage, stoomadvies, etc.

Manuele larynxfacilitatie

Manuele larynx-facilitatie van de larynx, ofwel het strottenhoofd. Dit is een soort massagetechniek
die stemtherapeuten gebruiken om een teveel aan spanning in het hoofd-halsgebied, te verminderen.
Door deze techniek worden spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem weer meer ontspannen.