Stemtherapie behandelingen

Stemtherapie behandelingen

Stemtherapie is een effectieve behandeling voor mensen met stemproblemen en kan helpen bij het verminderen van symptomen en het verbeteren van de stemkwaliteit. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een behandeling te starten als er stemproblemen optreden, om verdere beschadiging van de stembanden te voorkomen.

Als logopedist, gespecialiseerd in de stem, werken we volgens verschillende methoden en therapieën aan stemstoornissen. Langdurige klachten als keelpijn, heesheid, spanning in de keel, frequent keelschrapen, een krakende of scherp klinkende stem, onduidelijk spreken of een zwakke stem zijn hier allemaal voorbeelden van.

Het doel van de therapie is bevorderen van je stemkwaliteit, stemproductie en stemconditie. Ook voor stem gerelateerde complicaties na trauma of ingrepen kun je terecht bij Studio Stemming.

Oromyofunctionele therapie

Oromyofunctionele therapie

Oromyofunctionele therapie is een vorm van therapie die zich richt op de orofaryngeale (mond-, neus- en keelgebied) en stofwisseling-aspecten van het communiceren en eten. Deze vorm van therapie wordt vaak gebruikt om problemen met de stem, slikken, eten en drinken te behandelen.

De behandeling begint meestal met een uitgebreide intake en onderzoek. Dit kan bestaan uit het observeren van de patiënt tijdens het praten, eten en drinken, en het meten van de ademhaling en de spieractiviteit. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt.

De behandeling kan bestaan uit oefeningen voor de mond- en keelspieren, zoals het versterken van de tong- en kaakspieren. Er kan ook gewerkt worden aan de sliktechnieken, bijvoorbeeld door het aanleren van een juiste sliktechniek, of door het trainen van de spieren die betrokken zijn bij het slikken.

Logopedische behandeling (verwijzing), declaratie mogelijk

Intake 60 minuten € 80 btw-vrij
Behandeling 30 minuten € 40 btw-vrij

Stemtherapie

Als logopedist, gespecialiseerd in de stem, werken we volgens verschillende methoden en therapieën, aan verschillende stemstoornissen. Langdurige klachten als keelpijn, heesheid, spanning in de keel, frequent keelschrapen, een krakende of scherp klinkende stem, onduidelijk spreken of een zwakke stem zijn hier allemaal voorbeelden van.

Het doel van de therapie is bevorderen van je stemkwaliteit, stemproductie en stemconditie. Bij stem gerelateerde complicaties na trauma of ingrepen kan men ook terecht bij Studio Stemming.

Logopedische behandeling (verwijzing), declaratie mogelijk

Intake 60 minuten € 80 btw-vrij
Behandeling 30 minuten € 40 btw-vrij

Ademtherapie

Ademtherapie is een vorm van therapie die gericht is op het verbeteren van de ademhaling. Het kan worden toegepast voor verschillende doeleinden, zoals het verminderen van stress en angst, het verbeteren van de longfunctie, of het behandelen van aandoeningen zoals astma, stress-en burnoutklachten, COVID of COPD.

De ademtherapeut zal eerst een diagnose stellen door middel van het beoordelen van de ademhaling van de patiënt en het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek. Vervolgens zal de therapeut specifieke oefeningen geven om de ademhaling te verbeteren. De oefeningen kunnen bestaan uit het bewust worden van de ademhaling, het aanleren van een juiste ademhalingstechniek, of het oefenen van ademhalingsoefeningen met behulp van een apparaat zoals een spirometer.

Ademtherapie kan helpen bij het verminderen van stress en angst, het verbeteren van de longfunctie, het verminderen van kortademigheid, en het verbeteren van de slaapkwaliteit. Bovendien kan de behandeling ook helpen bij het verminderen van hoesten, het verminderen van pijn, en het verbeteren van de energiebalans.

Logopedische behandeling (verwijzing), declaratie mogelijk

Intake 60 minuten € 80 btw-vrij
Behandeling 30 minuten € 40 btw-vrij

Contractvrije zorg

Logopedie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen heeft dus recht op vergoeding van behandeling door een stemlogopedist, liefst met verwijzing van een huisarts of medisch specialist.

Om ons volledig te kunnen richten op het leveren van kwalitatieve zorg, werken we bij Studio Stemming zonder contracten met zorgverzekeringen. U ontvangt bij ons na elke sessie een factuur die rechtstreeks betaald dient te worden aan de betreffende logopedist. U kunt de factuur vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekering. Logopedie zit in het basispakket en wordt afhankelijk van uw polis voor gemiddeld 75% (bij een naturapolis) of 100% (bij een restitutiepolis) vergoed.

Ongecontracteerd werken in de zorg houdt in dat zorgverleners geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat deze zorgverleners niet verplicht zijn om aan de eisen van de verzekeraars te voldoen en dat ze hun eigen tarieven kunnen bepalen. Zo kunnen zorgverleners meer tijd besteden aan patiënten en kunnen ze meer flexibiliteit bieden in de zorg.

Wat betekent dit voor u?

Bij Studio Stemming ontvang je na elke behandeling een factuur. Deze dien je zelf te betalen en vervolgens is deze in te dienen bij je zorgverzekering. De factuur bevat alle informatie die de zorgverzekering eist.

Heb jij stem- of spraakproblemen?

Neem contact op en vraag naar jouw mogelijkheden!